Знакі і жэтоны
Збор значкоў, знакаў нагрудных і жэтонаў складае асноўную частку калекцыі фалерыстыкі. Тэматычна яна прысвечана Вялікай Айчыннай вайне, космасу, камсамолу, спорту, розным гарадам і дае магчымасць узнавіць многія, часам забытыя старонкі айчыннай і сусветнай гісторыі. Цікавы адзін з першых савецкіх значкоў, на якім можна прасачыць пошук савецкай эмблемы. Гэта нагрудны знак чырвонаармейца: на вянку з дубовых і лаўровых лісцяў - накладная пяціканцовая зорка, у цэнтры ў крузе намаляваныя плуг і молат. Зорка пакрыта чырвонай эмаллю. Такая сімволіка захавалася да 1922 г., а потым была заменена выявай сярпа і молата. Цікава, што ў 1968 г. на юбілейным медалі "50 гадоў Узброеных Сіл СССР " першая эмблема Чырвонай Арміі - плуг і молат - была паўторана. Не менш цікавая і серыя значкоў для ўзнагароджання за высокія працоўныя дасягненні. Сярод іх значнае месца ў калекцыі займае ўзнагарода, якую атрымлівалі за сваю доблесную працу будаўнікі Першай сельскагаспадарчай і саматужна -прамысловай выставы ў Маскве 15 жніўня 1923 г. Было выпушчана 6000 такіх значкоў. Большая частка з іх страчана. У нашым музеі захоўваецца адзін такі значок. У гады першай пяцігодкі нарадзіўся масавы рух ударнікаў, і пачалося сістэматычнае ўзнагароджанне значкамі за поспехі ў працы. Сёння яны - вялікая рэдкасць і часткова прадстаўлены ў нашай калекцыі: "Выдатны работнік службы руху", "Выдатны аднаўляльнік", "Лепшы ўдарнік" . Ёсць у калекцыі і радавы, але даволі рэдкі значок, выпушчаны ў 1929 г. у памяць першага камуністычнага суботніка, сродкі ад якога пайшлі ў фонд першай пяцігодкі. Прадстаўлены ў калекцыі адзін з першых піянерскіх значкоў, які быў апісаны ў Палажэнні аб дзіцячых камуністычных групах імя Спартака ад 28 жніўня 1923 г : на чырвоным сцягу - серп і молат, палаючае вогнішча, дэвіз "Будзь гатовы". Збор фалерыстыкі ўключае і найбольш масавыя значкі 1930- х гг .: "Варашылаўскі стралок", "Юны Варашылаўскі стралок», «Снайпер», «Гатовы да працы і абароны". Вялікую цікавасць уяўляюць знакі выпускнікоў ваенных акадэмій, вучылішчаў, універсітэтаў, у тым ліку нашага земляка, вядомага астранома С.М. Блажко. Цікавая серыя першых савецкіх значкоў розных добраахвотных таварыстваў, якія аформіліся ў перыяд з 1922 па 1927 гг . "Далоў непісьменнасць"; "Актывісту СВБ" (Саюз ваяўнічых бязбожнікаў); "Працоўнае грамадства змычкі"; "Таварыства Сябар дзяцей ". Важнае месца ў зборы займае калекцыя, якая ярка і шматбакова адлюстроўвае жыццё г. Магілёва. Цэлая серыя была выканана да 700- годдзя горада: на значках - выдатныя мясціны горада, гісторыя, культура, працоўныя і спартыўныя дасягненні. Спецыяльныя выпускі прысвечаны гадавінам вызвалення г. Магілёва ад нямецка - фашысцкіх захопнікаў, 50- годдзю гераічнай абароны горада. Сабраныя разам у калекцыю, значкі даволі шырока асвятляюць тэму "Горад у значках". Невялікая частка калекцыі - знакі нагрудныя - службовыя знакі Расійскай імперыі, якія былі прысвоены некаторым пасадам і насіліся пры вакананні службовых абавязкаў: "Сельскі стараста" , "Палявы вартаўнік", "Дзясяцкі", "Міравы суддзя", знак земскага начальніка. У калекцыі іх больш за 20 экзэмпляраў. Большая частка са збору жэтонаў - знакі авальнай, круглай або шматграннай формы, якія замяняюць манету, або якія даюць права на атрыманне чаго-небудзь: жэтон на зімовы каток стадыёна "Дынама"; жэтоны фабрыкі імя Валадарскага; мэблевай фабрыкі імя Халтурына; для атрымання абеду ў сталовых. З серыі жэтонаў, выпушчаных у памяць розных падзей, у калекцыі маюцца цікавыя экзэмпляры: у памяць збудавання ў Ноўгарадзе помніка тысячагоддзя Расіі 1862 г.; жэтон у памяць 10-годдзя А.Д.П.У. ; у памяць Кірылы і Мяфодзія; ёсць нумарныя жэтоны асобных батальёнаў, якія абаранялі Царскую Стаўку. Несумненную цікавасць уяўляе жэтон "За працу ад Добраахвотнага пажарнага таварыства г Магілёва 1926 г.": жэтон выраблены з белага металу ў форме шчыта з імітацыяй языкоў полымя і выявай атрыбутаў пажарнікаў - лесвіцы, кірхі, каскі. Ёсць у калекцыі і серыя жэтонаў у памяць Лютаўскай рэвалюцыі.