Медалі
Фалерыстыка - адна з цікавых абласцей калекцыяніравання, якую можна назваць своеасаблівай гісторыяй у метале. Музей валодае цікавай калекцыяй узнагародных і памятных рускіх медалёў, прысвечаных падзеям гісторыі Расіі XVIII - пачатку XX стст. Частка з іх выпускалася ў гонар найважнейшых бітваў Паўночнай вайны: за Левенгауптскую баталію, за найбуйнейшую бітву пры мысе Гангут у 1714 г. і інш. Ёсць медалі, якія ўваходзяць у цікавую вобласць фалерыстыкі - росіку - замежныя медалі з рускай тэматыкай. Гэта копіі, выкананыя рускім майстрам С.Юдзіным па ўзоры нямецкага медальера Ф.Мюллера, які выконваў па заказе Пятра I серыю медалёў. Важнае месца ў калекцыі займаюць медалі ў гонар дзяржаўных дзеячаў і прыватных асоб. Некаторыя з іх даюць уяўленне пра творчасць выдатных рускіх медальераў. Медаль у памяць 25- годдзя з дня смерці А.С.Пушкіна, выбітая па штэмпелі вядомага рускага майстра акадэміка Чукмасава І.А. Калекцыя савецкіх медалёў разнастайная па сваёй тэматыцы. Значная частка яе - гэта ўзнагародныя, юбілейныя медалі ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнцаў г. Магілёва і вобласці. Ёсць узнагароды, якія прадстаўляюць спартыўныя дасягненні, экзэмпляры са знамянальнымі датамі розных прадпрыемстваў і ўстаноў. Гэта частка калекцыі фалерыстыкі пастаянна папаўняецца. Маюцца ў калекцыі і замежныя ўзнагароды. Групу "Медальёны" ў калекцыі прадстаўляюць копіі з медальёнаў вядомага рускага медальера Ф.П. Талстога, прысвечаныя падзеям Айчыннай вайны 1812 года. Талстой Ф. паставіў медаль на высокую прыступку медальернага мастацтва. Ён стварыў сапраўдныя творы мастацтва, над якімі працаваў больш за дваццаць гадоў. Плакеты - медалі шматкутнай формы - у калекцыі прадстаўлены адзінкавымі экзэмплярамі: "Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826 -1831 гг.". Цікавая плакета французскага медальера для паломнікаў.