Даклады

А. А. Седзін 

ЕЎДАКІМ РАМАНАВІЧ  РАМАНАЎ – ДАСЛЕДЧЫК СТАРАЖЫТНАЙ
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ (ДА 160-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ)

   Еўдакім Раманавіч Раманаў выдатны беларускі археолаг, этнограф, гісторык, фалькларыст, краязнаўца, педагог (11.09.1855 г., мястэчка Нова-Беліца (у межах сучаснага Гомеля) Магілёўскай губерніі – 20.01.1922 г., Стаўрапаль). Е. Р. Раманаў - правадзейны член Рускага геаграфічнага таварыства (1886 г.), Маскоўскага таварыства аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі (1888 г.), Маскоўскага археалагічнага таварыства (1890 г., член-карэспандэнт з 1886 г.), Віцебскага статыстычнага камітэта (1891 г.). Скончыў  Гомельскую прагімназію (1870 г.), курсы настаўнікаў рускай мовы і гісторыі (1872 г.). Працаваў настаўнікам (1872 – 1886 гг.), інспектарам народных вучылішчаў Віцебскай, Гродзенскай і Магілёўскай губерній (1886 – 1906 гг.).  Член Часовай камісіі па ўладкаванні Віленскай публічнай бібліятэкі і музея (1906 – 1916 гг.). Рэдактар аддзела газеты «Могилевские губернские ведомости» (1897 – 1903 гг.). Загадчык секцыі археалогіі і этнаграфіі Паўночна-Заходняга аддзялення Рускага геаграфічнага таварыства (з 1910 г.).
   Еўдакім Раманавіч Раманаў з`яўляецца асобай выдатнай і каларытнай. Ён – аўтар больш 200 навуковых прац па археалогіі, этнаграфіі, археаграфіі, фалькларыстыцы, гісторыі, мова- і літаратуразнаўству, музеязнаўству.  Апублікаваў больш 10 тысяч, сабраных ім, фальклорных твораў. Пачаў друкавацца з 1880 г. у газеце «Берег» (Санкт-Пецярбург). Сабраў фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы для выдання 15 кніг «Беларускага зборніка». Пры жыцці выдаў 9 тамоў, 10-ты - выдадзены Інбелкультам, а наступныя 5 - страчаны ў гады нямецка-фашысцкай акупацыі і пры іншых абставінах [2; 6, с. 73-74; 1, с. 145-148]. Праз усё жыццё пранёс думку аб самабытнай культуры беларускага народа, які мае права на самасцвярджэнне.
   Найбольш плённым у творчай і навуковай дзейнасці Е. Р. Раманава быў Магілёўскі перыяд (1895 – 1906 гг.), калі ён служыў інспектарам народных вучылішчаў Магілёўскай губерніі і на працягу 6 год (1897 – 1903 гг.) быў рэдактарам неафіцыйнай часткі газеты «Могилевские губернские ведомости». Менавіта ў гэтыя гады быў зроблены велізарны ўнёсак у справу вывучэння і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Падняпроўя. У 1900 – 1903 гг. Е. Р. Раманаў выдаў 3 зборнікі  «Магілёўскай даўніны» - першага перыядычнага навуковага выдання Магілёўшчыны. За гэты час было надрукавана звыш 100 розных матэрыялаў і даследаванняў. Вучоны ператварыў «Могилевские губернские ведомости» у сродак распаўсюджвання ведаў па этнаграфічнаму, гістарычнаму, археалагічнаму і  геаграфічнаму вывучэнню Беларусі. Газету  ён бачыў органам мясцовага жыцця, якое неабходна імкнуцца паказаць у багатым  мінулым і сучасным  [2, с. 118]. У гэты час выйшла звыш 10 публікацый па археалогіі і нумізматычных знаходках (каля 50 навуковых прац Е. Р. Раманава, выдадзеных у розныя гады, прысвечана археалогіі).
   Е. Р. Раманаў праводзіў вялікую работу па калекцыяніраванню археалагічных знаходак. Пры гэтым нярэдка ўзнікалі складанасці. «Народ наогул даражыць прыладамі, лічачы іх перуновымі стрэламі, ледзь не святымі, і ва ўсякім выпадку валодаючымі лекавымі сіламі, і здабыванне іх звязана з вялікімі цяжкасцямі. Мне, напр., нярэдка не прадаваліся звычайныя рубілы за 15 р., г. зн. за цану беларускага коніка на падставе такой логікі, што конь можа здохнуць, а ў страле заключаецца, магчыма, «шчасце дома» [9, с. 156-157]. У 1891 г. калекцыя прадметаў каменнага веку, сабраных вучоным, налічвала 585 адз., а ў 1896 г. – 800 адз. У 1893 г. Е. Р. Раманаў прыняў удзел у рабоце ІХ Археалагічнага з`езда ў Вільні і археалагічнай выстаўцы, дзе ён прадставіў да экспанавання з уласнай калекцыі толькі каменных сякер 500 адз. Да 1906 г. сабраў новую калекцыю археалагічных старажытнасцей колькасцю больш за 1500 адз., якую набыў Віленскі музей. Свае калекцыі Е. Р. Раманаў сістэматычна перадаваў розным музеям [2, с. 169-172].
   І. А. Сербавым каля в. Хоцішча  (наваколле Прапойска) у 1912 г. быў выяўлены культурны пласт цёмнай афарбоўкі  таўшчынёй да 1 м., а на паверхні знойдзены: «24 янтарныя, рознай велічыні (ад самых малых да невялікага яйца) і формы (у тым ліку і 8 грушападобных) пацерак і 10 пацерак шкляных, сініх і чырвоных бочкападобнай формы, 3 бронзавыя вітыя пярсцёнкі, 7 бронзавых вітых і масыўных (з патоўшчанымі канцамі…) бранзалетаў, 2 бронзавыя грыўны з прывескамі, 9 бронзавых фібул, 3 бронзавыя з пазалотай бляшкі з птушынымі галоўкамі і выпуклай фігуркай чалавека…». Сабраную калекцыю І. А. Сербаў у 1913 г. перадаў Е. Р. Раманаву «з умовай апрацаваць яе і перадаць у Віленскі музей. Але калекцыя, на жаль, Раманавым прадана за мяжу мюнхенскім ці кёнігсбергскім антыкварам» [14, с. 240]. Гэтыя вельмі каштоўныя матырыялы не былі апублікаваны і іх далейшы лёс нам невядомы. Аднак апісанне такіх рэчаў, як «бляшкі з птушынымі галоўкамі» і больш познія знаходкі з Хоцішча дазваляюць датаваць іх 6 ст. [13, с. 12-13].
   Е. Р. Раманаў з`яўляецца стваральнікам Віцебскага, Магілёўскага і Віленскага царкоўна-археалагічных музеяў, якім была перададзена значная частка археалагічных прадметаў з уласнай калекцыі [4, с. 222]. Магілёўскі царкоўна-археалагічны музей быў створаны ў 1897 г. і існаваў  да 1918 г. [4, с.  224 -229]. З 1904 г. музей размяшчаўся ў будынку былога бернардзінскага кляштара. Яго экспазіцыя займала тры пакоі і мела  плошчу 140 кв. м. У музеі захоўвалася больш за 6 тысяч экспанатаў, атрыманых у асноўным з рызніц царкоўных кладовак, з археалагічных раскопак, у т. л.  з раскопак праведзеных Е. Р. Раманавым (каменныя і жалезныя прылады працы, фрагменты ганчарнага посуду, розныя ўпрыгожанні, манеты і інш.). Сярод экспанатаў - абразы 16 - 18 ст. маскоўскага, смаленскага, стараабраднага, магілёўскага пісьма (на палатне, дошках выразаныя з дрэва, медзі, свінцу), некаторыя з іх у абкладах работы магілёўскіх майстроў А Воўчака і П. Сліжыка, калекцыя крыжоў у асноўным 18 ст., шытая шоўкам і золатам плашчаніца (1566 г.), сярэбраная мітра магілёўскага архіепіскапа Георгія Каніскага (1758 г.), часткі іканастасаў, царскія вароты, скульптурныя выявы святых і інш. У бібліятэчным аддзеле захоўваліся мінея, выдадзеная ў Кракаве ў 1490-я гг., шматлікія богаслужэбныя кнігі 16 - 18 ст. У архіве музея было больш за 4 тыс. дакументаў пераважна 17 ст., у т. л. грамата на магдэбургскае права Магілёву (1577 г.), інвентары горада, замка, воласці (1604 г.) і інш. Да 1906 г. музей узначальваў Е. Р. Раманаў, затым – П. Я. Строганаў, выкладчык царкоўнай гісторыі Магілёўскай духоўнай семінарыі, пост галоўнага захавальніка займаў В. В. Добраслаўскі, сапраўдны член імператарскага археалагічнага інстытута. У 1918 г. Магілёўскі царкоўна-археалагічны музей быў аб`яднаны з Магілёўскім музеем, створаным у 1867 г. пры губернскім статыстычным камітэце, пераемнікам з 1919 г. з`яўляецца Магілёўскі абласны краязнаўчы музей.
   Е. Р. Раманаў даследаваў шматлікія археалагічныя помнікі Падняпроўя, Пасожжа, Падзвіння. Значнай працай было вывучэнне Люцынскага могільніка. Вучоны адкрыў помнік эпіграфікі 12 ст. Барысаў камень каля в. Высокі Гарадзец у наваколлі Талачына. Правёў археалагічнае вывучэнне Магілёўскага замчышча. У межах сучаснага Магілёва, на правым беразе Дняпра ва ўрочышчы Гарадшчызна выявіў і даследаваў комплекс паселішчаў эпох мезаліту і неаліту, а таксама часоў ранняга жалезнага веку і Старажытнай Русі. У наваколлі Магілёва вывучаў гарадзішчы каля Буйніч і Дашкаўкі. На першым - былі знойдзены вуголле, абпаленыя камяні, керамічны посуд, косткі жывёл, нож «курганнага тыпу» і жалезныя цуглі [12, с. 37]. Сабраў звесткі больш чым аб 1000 гарадзішчах на тэрыторыі Беларусі. Е. Р. Раманаў правёў раскопкі курганоў у Новым Быхаве, Брусневічах, Лучыне, Закур`і, Чэрцах, даследаванні ў Радамлі, Лукомлі і інш. У ходзе раскопак курганоў каля Гразіўца вывучаў дэталі пахавання па абраду трупаспалення [10, с. 124-127; 12, с. 61-63]. Удасканаліў методыку раскопак курганных пахаванняў, выступаў супраць знішчэння помнікаў старажытнасці, праводзіў антрапалагічныя даследаванні. Вучоны вывучаў шматлікія помнікі каменнага і бронзавага вякоў. Зрабіў першую на Беларусі класіфікацыю прылад каменнага веку. Ведаў Бердыжскую палеалітычную стаянку. З`яўляецца аўтарам першага падручніка па беларускай археалогіі [11, с. 69-110].
   Е. Р. Раманаў даследаваў і старажытнасці сярэдзіны - трэцяй чвэрці І тыс. н. э. Каля Новага Быхава адкрыў першы на Беларусі могільнік калочынскага тыпу. На гарадзішчы  «Змяёўка» у Магілёве, на якім ёсць пласт трэцяй чвэрці І тыс. н. э., даследчыкам былі знойдзены косткі жывёл, рыб`я луска, вуголле, фрагменты неарнаментаванага керамічнага посуду з  утрыманнем кварцу [12, с. 35, 37-38].
   Е. Р. Раманаў працаваў над стварэннем археалагічных карт  Магілёўскай, Віцебскай і Гродзенскай губерній. Матэрыялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерніі былі выяўлены Г. А. Каханоўскім у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны у Львове. Рукапіс знаходзіўся на завяршальнай стадыі падрыхтоўкі. У тлумачальнай запісцы аўтар паведамляе як збіраліся звесткі. [3; 5, с. 219-221]. Матэрыялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерніі  выдадзены ў наш час [7]. Першая археалагічная карта Магілёўшчыны і сабраныя Е. Р. Раманавым матэрыялы не страцілі свайго навуковага значэння.
   За свой творчы шлях Е. Р. Раманаву удалося зрабіць шмат. Але пры больш спрыяльных жыццёвых і службовых умовах ён бы зрабіў яшчэ болей. Фармальныя абставіны – адсутнасць дыплома аб вышэйшай адукацыі былі прычынай адмаўляць яму ў службовым павышэнні [1, с.  147]. Археалагічным даследаванням вучонага чыніліся перашкоды збоку чыноўнікаў, у прыватнасці магілёўскага губернатара А. С. Дэмбавецкага, які забараніў Е. Р. Раманаву праводзіць раскопкі на грамадскіх землях [2, с. 106]. Падзеі Першай сусветнай вайны, хваробы,  звальненне са службы, цяжкае матэрыяльнае становішча, голад не далі вучонаму магчымасці здзейсніць усе намечаныя ім планы.
   У 2015 г. спаўняецца 160 год з дня нараджэння Еўдакіма Раманавіча Раманава. Яго навуковыя дасягненні і заслугі яшчэ пры жыцці неаднаразова адзначаліся высокімі ўзнагародамі – залатым медалём Рускага геаграфічнага таварыства, вялікім сярэбраным – Маскоўскага таварыства аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі, імянным сярэбраным жэтонам і іншымі узнагародамі.
   На Магілёўшчыне жыве памяць аб Е. Р. Раманаве. У 1990-я гг. існавала краязнаўчае таварыства імя Е. Р. Раманава. 27 лютага 2002 г. Свята-Петра-Паўлаўскі  храм-помнік (в. Лясная, Слаўгарадскага раёна) з нагоды 80-годдзя з дня смерці і памяці Е. Р. Раманава правёў Ляснянскія краязнаўчыя чытанні з удзелам царкоўных і свецкіх гісторыкаў. Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова, пачынаючы з 2004 г., правёў десяць міжнародных  навуковых канферэнцый «Раманаўскія чытанні».
   Установа культуры «Магілёўскі абласны краязнаўчы музей» з 14 ліпеня 2005 г. носіць імя Еўдакіма Раманавіча Раманава [8]. На будынку музея устаноўлена і 11 лістапада 2005 г. урачыста адкрыта мемарыяльная дошка з выявай барэльефа Е. Р. Раманава (аўтар: А. А. Вараб`ёў). У мерапрыемствах, прысвечаных адкрыццю дошкі, прынялі ўдзел кіраўніцтва Магілёўскага аблвыканкама, Магілёўскага абласнога ўпраўлення культуры, супрацоўнікі абласнога краязнаўчага музея і іншых музейных устаноў, гісторыкі і краязнаўцы, удзельнікі міжнароднай навуковай канферэнцыі «Раманаўскія чытанні ІІ», якая ў гэты час была арганізавана Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя А. А. Куляшова сумесна з Магілёўскім абласным краязнаўчым музеем імя Е. Р. Раманава, выкладчыкі і студэнты гістарычнага факультэта універсітэта.
   Заслугі  Е. Р. Раманава цяжка пераацаніць. Займаючы сціплы пост інспектара народных вучылішчаў ён дасягнуў выдатных поспехаў як вучоны і грамадскі дзеяч. Сярод сучаснікаў цяжка знайсці асобу больш значную па шматграннасці і размаху навуковай дзейнасці. Сабраны Еўдакімам Раманавічам Раманавым каласальны матэрыял па разнастайных гуманітарных навуках і па сёняшні дзень мае вялікае навуковае значэнне і нягледзячы на тое, што да яго пастаянна звярталіся і сучаснікі, і паслядоўнікі, чакае свайго глыбокага вывучэння і асэнсавання.  

ЛІТАРАТУРА

1. Алексеев, Л. В. Евдоким Романович Романов (1855 - 1922 гг.) / Л. В. Алексеев // Археология и краеведение Беларуси XVI в. - 30-е годы XX в. - Минск: Белорусская наука, 1996. - С. 145-148.
2. Бандарчык, В. К. Еўдакім Раманавіч Раманаў : Жыццё і навуковая дзейнасць / В. К. Бандарчык. - Мінск, 1961. - 305 с.
3. Записки Е. Р. Романова по исследованию этнографии, топонимики и археологии на территории Могилевской губернии // Центральный государственный исторический архив Украины во Львове. - Ф. № 201. - Оп. 4 б. - Д. 228.
4. Историко-археологические музеи С.-З. Края // Записки Северо-Западного отдела Императорского Русского географического общества. - Вильно, 1910. - Кн. 1. – С. 222-236.
5. Каханоўскі, Г. Львоўскае рэха / Г. Каханоўскі  // Полымя. – 1971. - № ХІ. - С. 214-225.
6. Каханоўскі, Г. А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў ХVI – XIX стст. / Г. А. Каханоўскі. - Мінск, 1984. - 120 с.
7. Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Еўдакіма Раманава. Матэрыялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерніі: Археаграфічны зборнік / І. А. Марзалюк. - Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. - 60 с.
8. Об увековечивании памяти Е. Р. Романова. Решение Могилевского облисполкома. - № 15 - 19 от 14 июля 2005 г.
9. Романов, Е. Р. Белорусский сборник / Е. Р. Романов. - Витебск, 1891. - 228 с.
10. Романов, Е. Р. Две археологические разведки / Е. Р. Романов // Могилевская старина. - Могилев, 1903. - Вып. ІІІ. - С.124-127.
11. Романов, Е. Р.  Старина доисторическая Северо-Западного края / Е. Р. Романов //  Виленский календарь на 1908 г. – Вильно, 1908. – С. 69-110.
12. Романов, Е. Р. Археологические разведки в Могилевской губернии / Е. Р. Романов //  Записки Северо-Западного отделения Русского географического общества. - Вильно, 1912. Кн. 3. - С. 33-63.
13. Седзін, А. А. Да гісторыі даследавання помнікаў сярэдзіны - трэцяй чвэрці І тысячагоддзя н. э. У міжрэччы Верхняга Сожа і Дняпра і сумежных тэрыторый / А. А. Седзін // Дняпроўскі край. Паведамленні абласной краязнаўчай канферэнцыі – 23 красавіка 1992 г. - Магілёў, 1993. - С. 9-18.
14. Сербаў, I. А. Археалагічныя абследаванні ў вадазборах рэк Проні - Ухлясці ў былой Магілёўшчыне / І. А. Сербаў // Працы секцыі археалогіі. Мн., 1932. -  Т. 3. - С. 240-241.

 

 

С.Б. Рыбакова

Е.Р. РОМАНОВ – БЕЛОРУССКИЙ ЭТНОГРАФ

   Романов пришел в науку в н. 70-х годов XIX в., когда русская этнография  уже имела значительные успехи и во многих отношениях, шла впереди западноевропейской этнографии. Здесь раньше произошло выделение этнографии в самостоятельную научную дисциплину.
   Начало изучению этнографии России и Беларуси было положено основанием в Петербурге в 1845 г. отдела этнографии при Русском географическом товариществе. Надеждин Н.И., возглавлявший отдел этнографии Русского географического товарищества,  отмечал, что в бессистемном собирании этнографических материалов еще нет науки, что наука появляется тогда, когда собирательство ведется не небрежно и урывками, где пришлось и что попало под руку, но систематически, в порядке и полноте, требуемой наукою. И этого научного постулата придерживался в своей собирательской деятельности Романов всю свою жизнь. РГТоварищество сразу обратило внимание на изучение Беларуси. Этнографическим отделом товарищества были разосланы программы-анкеты на места, что содействовало пробуждению интереса местной общественности к изучению своего региона.  В первых трех сборниках РГТ публиковались статьи по этнографии – М. Анимеле «Быт белорусских селян», Киркора А. Материалы, собранные Киркором в 1840-50 гг. составили две части 111 тома «Живописной России». Появились работы Шпилевского П.М., Без-Корниловича.
   В 1867 г. был основан Северо-Западный отдел Русского географического товарищества в Вильно, сыгравший вплоть до закрытия (1876 г.) огромную роль в изучении Беларуси. Материалы, собранные этнографами в этот период хранятся сегодня в архивах Вильнюса. В 1863 г. при Московском университете создается Товарищество любителей природоведения, антропологии и этнографии. На страницах его изданий публиковались в большом количестве материалы по этнографии Беларуси. После 1863-1864 гг.  этнографическое изучение Беларуси активизировалось. Одна из основных задач, стоявших перед официальной наукой, было определение этнографических границ и состава населения Беларуси по национальным приметам. Большая работа в этой связи была проведена РГТ. В н. 1860-х годов стали появляться первые этнографические карты Беларуси еще весьма несовершенные: «Атлас» Эркерта со вступительной статьей, «Атлас народонаселения 9 губерний Западного края по вероисповеданию и национальностям» Рыциха, «Карта Люблинской губернии» Марковича М.Ф. (1864 г.). Немало ценных сведений поступило от офицеров Генерального штаба, составивших «Материалы для географии и статистики России».
   Но особого размаха этнографическое изучение Беларуси достигло в 1880-1890-е годы. В это время увеличилось число местных исследователей, изучение стало более систематичным и целенаправленным. Интерес к этнографическим исследованиям стали проявлять статистические комитеты. Нередко именно они рассылали программы-анкеты для сбора этнографических сведений. Примером может служить создание «Опыта описания Могилевской губернии». Свою собирательскую деятельность развернул с помощью анкет Шейн П.В., чуть позже Никифоровский М.Я. и Карский С.И. В 1880-е годы преобладают в науке записи устно поэтического народного творчества и описания духовной культуры. Так в 1880-е годы Пыпиным А.М. разработана программа, согласно которой этнографические исследования развивались, в основном, в направлении изучения устного поэтического творчества, верований, обрядов, обычаев народа.
   В 1890-х годах появляются первые крупные работы по материальной культуре и семейному быту, в которых делается попытка обобщить собранный материал, произвести научный анализ отдельных сторон жизни народа. В этом отношении заслуживает внимания деятельность Довнар-Запольского М.В., который положил начало научным исследованиям белорусской свадебной обрядности. Крупнейшими работами по материальной культуре стали «Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Беларуси» Никифоровского М.Я. (1895)., «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» Шейна (1902), «Земледельческие приспособления белорусского Полесья» Сержпутовского (1910), «Белорусский сборник» Романова Е.Р. № 8, 9, «Беларусы-сакуны» Сербова И.А. (1915).
   В н. 20 в. выходят из печати наиболее богатые бытовыми материалами сборники Шейна, Романова, Сержпутовского. Но центральное место в этнографическом изучении Беларуси принадлежит Карскому Я.Ф. В фундаментальном трех томном издании исследователь дал всестороннее рассмотрение белорусского этноса от древних времен до 1920-х годов.  Его интересовали проблемы происхождения белорусской народности, вопросы этнической территории и этнографических границ. Карский по праву считался вожаком и главным советчиком белорусских этнографов. В период деятельности Романова в Могилеве, он активно сотрудничает с Карским в создании «Программы для собирания особенностей говоров белорусского языка». В 1901 г. предлагает ему свою помощь в работе над «Белорусами».
   В н. XX в. этнография получила острое политическое содержание. В противоположность шовинистам и буржуазным националистам Карский, Романов, Сержпутовский стояли за национальное и социальное равноправие белорусского народа. В это время в этнографической литературе появляются работы, написанные с реакционных, антинародных позиций. Полемику с ними в печати ведут Сержпутовский, Романов. Романов печатает свои труды в изданиях вновь появившегося Северо-Западного отдела Русского географического товарищества (1910 г.). Первая мировая война и годы интервенции приостановили этнографическое изучение Беларуси. Оно возобновилось лишь после установления Советской власти.
   Наиболее ценным для этнографического изучения материальной культуры Могилевского Поднепровья представляется 8 выпуск «Белорусского сборника», изданного Романовым Е.Р. в период 1907-1914 гг. Он включил в себя пять разделов: «Внешний быт белоруса», «Народный календарь», «Народные верования», «Семейный быт», «Игры и забавы».
   Первый раздел, написанный Романовым еще в 1886 г. вначале был опубликован в виде отдельной статьи и назывался «Знешні быт быхаўскага беларуса». Романов обосновывает необходимость обращения к аспектам материальной культуры и свои опасения относительно того, что освещать вопросы материальной культуры необходимо именно сейчас, «пока еще нивелирующая рука времени не окончательно сгладила все особенности народной жизни». Характеристику «внешнего быта» он начинает с описания жилья белоруса. Он рисует общую картину белорусской деревни в Быховском повете, описывает двор с постройками и даже предлагает его планировку, описывает хату, технику ее постройки и при этом обряды строительство сопровождавшие. Дает представление о дифференциации жилья крестьян. Романов застал тот период в деревне, когда новое в быту пробивает себе дорогу во всех проявлениях жизни. Это касается и одежды. Уходят в небытие намитки деревенских женщин, магерки мужчин, появляются в костюме покупные ткани, новые предметы. Романов видит, что костюм разных регионов Беларуси различается по цвету и орнаментике. Он дает местные названия предметов одежды. Далее Романов описывает транспортные средства крестьян как водные, так и сухопутные. Большое внимание уделяет рассказу о пище белоруса, используя подход дифференциации по состоятельности, уточняя при этом,  время приема пищи, порядок и обычаи за столом. Дается в очерке материал о производственной деятельности крестьян: животноводстве, земледелии и промыслах. Очерк свидетельствует о глубоких знаниях Романовым не только духовной культуры народа, но его мат. культуры, которой дореволюционные этнографы уделяли весьма мало внимания.
   Второй раздел 8-го выпуска дает описания народных календарных праздников, обрядов, вертепных представлений. Описывая обряды, Романов неоднократно подчеркивает тяжелое положение крестьянства. Так, указывая на редко встречающиеся на Могилевщине «писанки», он объясняет это тем обстоятельством, что зачастую мужик мог разговеться только куском хлеба с салом «з вераб’інае сцягно», а не яйцом.
   Третий раздел 8-говыпуска «Народные верования» характеризуют взгляды крестьян на природу, описывают приметы и суеверия. «З болем душэўным за беларускі народ, прыходзіцца чытаць гэты нарыс» - писал Романов. Сегодня, используя собранный Романовым материал по этой теме, исследователи делают выводы о существовании особого фантастического мира, сохранившего элементы язычества, у белорусских крестьян.
   В 4-ом разделе все такого же 8-го выпуска «Семейный быт» более всего внимание исследователь обращает на свадебные обряды как на обряды «со сложными архаическими подробностями». При упоминании о погребальных обрядах, автор приводит примеры голошений.
   В последнем 5-ом разделе даются описания детских игр. Романов их делит на интеллектуальные и физические. Всего приводится 70 игр, записанных со слов учеников школ.
   Таким образом, 8-ой выпуск «Белорусского сборника» занимает одно из первых мест в этнографической литературе Беларуси, благодаря тому, что автору удалось показать на его страницах наиболее яркие стороны этнического обличья белорусского народа одного из регионов страны - Могилевщины.
   Предметы традиционной материальной культуры белорусов Могилевского региона попали в поле зрения исследователей и собирателей в сер. XIX в. Первое  целенаправленное собирание этнографических предметов, изготовленных могилевскими крестьянами произошло в 1867 г. при губернаторе  Беклемишеве.  Экспонаты собирались  для демонстрирования их в Москве на Этнографической выставке. Экспонаты собирали в Могилевском статистическом комитете частные лица. На выставке демонстрировали промышленные и домашние занятия могилевских крестьян. Они были представлены жанровыми сценами, составленными  из манекенов, одетых в подлинный народный костюм. Преобладали здесь предметы из Чериковского повета. Так же были представлены 9 изделий еврейских ремесленников из прорезной бересты. По окончании выставки, предметы были переданы в Московский публичный музей или его называют Дашковский.
   Большая работа была проведена в Могилевской губернии по подготовке к Антропологической выставке 1879 г. в Москве. Коллекция составлялась под руководством Дембовецкого А.С. и получила лестные отзывы. Она собиралась в двух экземплярах и из собранного был организован в 1879 г. этнографический отдел губернского музея.
   Романов Е.Р. не мог остаться в стороне от такого рода деятельности, и потому он  был не только исследователем быта белорусского народа, а так же   коллекционером и создателем музеев. Коллекционированием он занимался с первых лет своей научной деятельности. Это были археологические находки, которые он покупал у крестьян за свои средства. Причем приобретались только те предметы, история и местонахождение которых были известны. Так к 1891 г его коллекция археологических находок насчитывала 585 предметов. Но уже в 1896 г. – 800. 500 предметов коллекции принимали участие в выставке 9-ого Археологического съезда в Вильно. Большая часть собранного была передана Романовым в создаваемые им музеи – в Витебске (1893 г.), Могилеве (1897 г.), Вильно. Вместе с тем, он собирал и предметы быта белорусских крестьян.
   В к. 1892 г. стало известно, что в Москве будет организована географическая выставка с этнографическим отделом. Романов предлагает на ней представить быт белорусов. Предложение принимается. Его назначают уполномоченным по созданию белорусского отдела выставки. На ней были представлены фотографии ландшафтов и этнографических типов Беларуси; крестьянское жилье (в виде моделей), национальная одежда (мужская и женская), образцы тканей, вышивок, кружев; хозяйственные и земледельческие приспособления; транспортные средства (в моделях); посуда и домашняя утварь (частично в моделях); музыкальные инструменты; детские игрушки; образцы почв Могилевской и Витебской губерний.
   После закрытия выставки, ее экспонаты были переданы в Московский публичный музей, более известный как Дашковский музей, Географический кабинет (в том числе предметы коллекции Романова)
   Большая коллекция музыкальных инструментов была передана Романовым в Русское географическое товарищество. Коллекцию из 1500 археологических предметов купил Виленский музей.
   Сегодня некоторые музеи хранят собранные Романовым экспонаты. Например, Эрмитаж – 1017 ед. из раскопанных им могильников. Из могильников артефакты хранятся в Музее антропологии и этнографии – ок. 1007 ед. В Историко-этнографическом музее АН Литвы – 242 археологических предмета.
   Романов – создатель целого ряда музеев Беларуси. Среди них – Витебский, Могилевский, Виленский. В этих музеях вместе с церковными древностями хранились археологические и этнографические коллекции, собранные Романовым.
   Правда Виленский областной этнографический музей, который задумывался как центральный музей Беларуси, так и не состоялся. Стараниями Романова был открыт в Вильно в 1910 г. церковно-археологический музей, хранителем которого был он сам. Коллекции этих музеев не сохранились.
   Зато сохранилась та коллекция, которую собирал с 1902 г. Романов для Этнографического отдела при Русском музее имени Александра III в С.-Петербурге. Русский музей начал свое существование  13 апреля 1895 г., когда был опубликован Указ, учреждавший «Русский музей императора Александра III». Наряду с другими, предполагался здесь отдел этнографии. Практическую деятельность отдел начал с 1901 г., а систематический сбор коллекций начался в 1902 г., когда в музей поступила первая белорусская коллекция со Всемирной кустарной выставки. В этом же году издается «Программа для собирания этнографических коллекций» и к сбору экспонатов подключились краеведы-любители на местах.
   Среди такого рода коллекций особое место занимают собранные Романовым. Он сотрудничал с Русским музеем в период с 1902 по 1910 гг., находясь в качестве корреспондента музея. За это время им было собрано 33 коллекции из 1300 экспонатов со всей Беларуси. Но Романов ставит перед собой задачу собрать коллекции прежде всего, с территории Могилевской, Витебской, частично Смоленской и Черниговской губерний. От каждого этнографического региона  он обязуется представить хотя бы по одному предмету, но по каждому пункту программы, а так же «дать указания относительно топографии поселений, дать характеристику поселений (с планами)». Кроме того он предложил доставлять в музей напечатанные сборники народной словесности и рукописные материалы для издания.
   Первая коллекция была послана им в музей в сентябре 1902 г. Она состояла из набора белорусских народных музыкальных инструментов (10 ед.) с их подробным описанием. В этом же году он отправляет еще 16 коллекций, составленных из 497 предметов. Предметов, относящихся к Могилевской губернии, за 1902 г. поступило ок. 300 ед. Это были: рушники, одежда крестьянская, предметы обихода, посуда деревянная и глиняная, образцы набоек, ткачества, головной убор невесты из Горецкого повета, курительные принадлежности, табакерки, разнообразные инструменты, детская мебель, «писанки», «пасхи», «караваи». В 1903 г. предметов из Могилевской губернии поступило  114 ед., в 1904 г. – 182 ед., в 1905 г. – 102 ед., в 1908 г. –167 ед. Всего же по Могилевской губернии Романовым было собрано ок. 900 предметов.
   Сбор 1903 г. включал в себя, кроме перечисленного, игрушку глиняную, инвентарь пчеловода, лапти, рожок охотничий. Из особенностей сбора  1904 г. следует отметить пряники и пряничные доски, рыболовные принадлежности, предметы упряжи, амулеты, детские средства передвижения, «Калядную зорку». 1905 г. добавил к коллекции гончарный станок и инструменты гончара, станок для валяния сукна, светильники. Последний сбор 1908 г. пополнил коллекцию образцами крестьянской одежды и рушниками, а так же фотографиями в количестве 24 ед., которые представляют виды деревень, дворов, ярмарок, праздничных нарядов, трудовых процессов.
   В этнографической коллекции Могилевской губернии были представлены предметы из всех поветов. Практически усилиями одного исследователя были заложены основы белорусского собрания Русского этнографического музея, продолженного и расширенного в последующий период другими коллекционерами. В то же время, когда поставлял свои коллекции Романов, были собраны другими исследователями по Могилевской губернии в 1902 – 1909 гг. еще 7 коллекций из 489 предметов. В период 1910-1929 гг. – еще три коллекции из 384 предметов. Даже сравнение количества поступивших в музей предметов дает возможность представить все значение сборов Е.Р. Романова.
   Кроме экспонатов Романовым была изготовлена и передана музею серия моделей жилья, хозяйственных и производственных построек, орудий труда, транспортных средств. Хотя модели сегодня не сохранились, но сохранились описания их – подробные и основательные, представляющие и сегодня научный интерес.
   Белорусская коллекция Русского Этнографического музея остается на сегодняшний день наиболее значимым и драгоценным сбором белорусской этнографии и народного искусства, особенно если учесть почти полное отсутствие таких сборов в самой Беларуси. В 1948 г. в Русский музей попали наиболее древние сборы Дашковского музея. В количественном отношении первое место в собрании принадлежит экспонатам, иллюстрирующим этнографию Могилевщины, где основу коллекции составляют сборы Е.Р. Романова.
   Много полезного и нового внес Романов в методику организации  и проведение этнографических экспедиций. Экспедиции его по Беларуси были комплексными: кроме собирания фольклорно-этнографических материалов, проводились археологические исследования, изучались исторические памятники, закупались у крестьян предметы быта.
   Сохранившиеся отчеты об экспедициях, свидетельствует о том, какое значение придавал Романов их подготовке. Заранее определялась главная цель и разрабатывался маршрут экспедиции. Заранее он заботился о том, что бы население было оповещено местными властями о задачах экспедиции. Через Русское географическое общество рассылались предписания на места, но не всегда они доходили и тогда «серьезно велась беседа, о том, не шпион ли я, не «сицилист». Для поощрения собирателей Романов считал необходимым установить награждение лучших из них золотыми и бронзовыми медалями научных товариществ, объявлять благодарности им в «Губернских ведомостях» или выдавать денежные вознаграждения. Он считал, что эти меры поспособствуют успеху будущих экспедиций. Многие из предложенных им методов могут быть использованы фольклористами и этнографами и в наше время.
   Романов Е.Р. относится к той части белорусской интеллигенции, которая выйдя из глубины народа, переживая материальную неустроенность, не смогла получить должного образования, несмотря на богатые природные данные. Романов оставался идеологом крестьянской бедноты. Он не принимал участия в революционных движениях начала века. Однако его взгляды относительно вопроса национального развития Беларуси были передовыми для своего времени.
   Своей научной деятельностью он содействовал опровержению буржуазных реакционных теорий и взглядов на белорусский народ. Он неутомимо подчеркивал самобытность белорусской культуры.
   Круг его интересов был широк. По многогранности и размаху научной деятельности  трудно найти фигуру равную ему. Как фольклорист он первым в большом количестве пускает в научный оборот материалы народного творчества. Первым обращается к таким жанрам как: сказки, заговоры, загадки, частушки. Как этнограф он сумел осветить не только материальную, но все стороны жизни белорусов. Собрал коллекции, украшавшие некогда музеи Беларуси и России.
   Его научная деятельность сыграла большую роль в дальнейшем развитии этнографической науки в нашей стране. Вслед за ним выступает целая плеяда исследователей. Это его сотрудники: Аникиевич К.Т., Альхимович П.Ф., Малевич С., Ануфриев. Его научными разработками пользуются ученые и сегодня. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Библиографический указатель трудов Е. Р. Романова Могилевская старина Сб. статей «Могилевских губернских ведомостей» под редакцией Романова,  Вып. 2, 1900-1901 г., Могилев губ., 1901 г.
2. Бондарчик В.К. Збіральніцкая дзейнасць беларускага этнографа  Е.Р. Раманава і яе методыка, Весці АН БССР- Серыя грамадскіх навук, 1958 г., № 3
3. Бондарчик В.К. Е.Р. Романов как белорусский этнограф, Мн., 1958 г.
4. Бондарчик В.К. Е.Р. Романов, Выдавецтва АН БССР, 1961 г.
5. Асвета і педагагичная думка у Беларусі, Мн., Народная асвета, 1985 г.
6. Ратуша, 1992 г., № 14 7. 
7. Энцыклапедыя Літаратуры і мастацтва Беларусі, Мн., 1987 г.